RES

1. Deze 100% RES-investering brengt u consumenten op in EUROS?
2. U krijgt de in RES betaalde BTW terug in EUROS ?