HET CHARTER

DOOR ZICH AAN DIT CHARTER TE HOUDEN, VERBINDT HET BEDRIJF OF DE ORGANISATIE ZICH ERTOE:

NAAR HAAR KLANTEN

• Garandeer respect en openheid voor LGBT’ers en vermijd homofobe en/of discriminerende handelingen, houdingen of opmerkingen van klanten.

• Alle LGBT-klanten* op dezelfde manier en met dezelfde aandacht als elke andere klant ontvangen en dienen, namelijk een respectvolle en begripvolle houding, zonder gemeenschapszin.

Wees waakzaam ten aanzien van alle andere vormen van discriminatie op grond van etnische afkomst, fysieke verschijning, handicap, religieuze en politieke overtuiging.

• Être vigilant envers toutes les autres formes de discriminations fondées sur l’origine ethnique, l’apparence physique, le handicap, les convictions religieuses et politiques.

Bevorder deze aanpak met de mogelijkheid om dit charter beschikbaar te stellen aan klanten.

NAAR HAAR MEDEWERKERS

• Creëer een inclusieve omgeving voor lgbt’ers door stappen te ondernemen om een klimaat van begrip te bevorderen dat vrij is van intimidatie, vijandigheid, ergernis en elke vorm van discriminerend gedrag op basis van seksuele geaardheid, geslacht of seksuele identiteit. De bestuursorganen zullen door hun voorbeeldige gedrag het goede voorbeeld geven.

• Gelijke rechten en behandeling garanderen voor alle medewerkers, ongeacht hun seksuele of genderoriëntatie en identiteit.

• Medewerkers die het slachtoffer zijn van discriminerende opmerkingen of handelingen ondersteunen.

* LGBTQI+